A til Å

A – Å Menu

Afbud

Husk at ringe til Børnehaven den dag, dit barn ikke kommer. Tlf. 50 15 01 38 eller 88 89 69 70. Det er også en god ide at ringe, hvis barnet kommer senere end 9.30 af hensyn til ture ud af huset.

A – Å Menu

Aktiviteter

Vi planlægger aktiviteter i mindre grupper. Aktiviteterne er planlagt og målsat i henhold til de pædagogiske læreplaner. Hele huset planlægger aktiviteter, målsat for de enkelte børnegrupper, ud fra et fælles overordnet tema. Vi er opmærksomme på betydningen af barnets frie initiativ, den uformelle leg og samvær på tværs af alder og udviklingstrin. Om eftermiddagen har vi ingen planlagte aktiviteter der har børnene brug for fri leg.

A – Å Menu

Arbejdsdage

Vi har to faste arbejdsdage i huset om året. En om foråret og efteråret. Her er der forskellige projekter som skal ordnes. Det forventes at I deltager i det omfang i kan. Vi er godt klar over, at børnefamilier har en travl hverdag og den weekend som vi har planlagt falder på tantes Olgas fødselsdag, men så deltager man i det omfang man kan den dag, og er der en anden dag, hvor man lige kan komme en times tid og hjælpe med så gør man det.

A – Å Menu

Besøgstid

Hvis du gerne vil besøge børnehuset, er du velkommen til at ringe og aftale et tidspunkt på tlf. 50 15 01 38 eller 88 89 69 70. Spørg efter Camilla Klingenberg.

A – Å Menu

Beklædning

Klæd barnet på efter årstiden og vejret. Vi er ude hver dag.
Sørg for skiftetøj og husk! – ingen snore, ingen halstørklæder og lign. af hensyn til risikoen for kvælning. Da vi er meget udenfor hele året er det en god ide at give børnene tøj på som kan klare udelivet. Når jeres børn bliver klar til at lægge bleen er det en god ide med jogging bukser da de er nemme og få af.

A – Å Menu

Forældresamtaler

Vi tilbyder en samtale til nye børn, når de har gået ca. 3. mdr. i børnehuset. Vi vil gerne høre, hvordan I føler jer modtaget i vores hus og tale med jer om hvordan vi sikrer et positivt samarbejde om jeres barn.

Vi tilbyder en forældresamtale om jeres barns trivsel og udvikling en gang om året – den vil typisk ligge i løbet af foråret og vil opfordrer alle til at tage imod tilbuddet – også selvom I oplever at alt er fint og godt. Det er rigtig vigtigt at vi er i dialog med hinanden og gerne om hvorledes vi understøtter og samarbejder om barnets fortsatte udvikling.

A – Å Menu

Bleer

I vuggestuen er der bleer med i prisen. Når jeres barn bliver børnehave barn skal i selv have bleer med som skal ligge i barnets kasse på toilettet.

A – Å Menu

Børnemiljø

Dagtilbud til børn indtil skolestart
Kapitel 2
Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.
Formål for dagtilbud
§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.
Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.
Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.
Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.
I børnehuset har vi valgt at udarbejde børnemiljø i vuggestuen, da vi mener der er for lidt fokus på vuggestuebørns trivsel i daginstitutionerne. Vi har i samarbejde med forældrene stillet dem en masse forskellige spørgsmål omkring det fysiske børnemiljø.
I børnehaven har vi købt materialet ”hvordan har du det i børnehaven. Her har vi stillet børnene spørgsmålene og derefter tastet resultatet ind i via ”børnemiljøtermometeret” derefter har vi sammen med bestyrelsen evalueret resultatet og taget stilling til, hvad gør vi godt og, hvor er der eventuelle problemområder.

A – Å Menu

Børneulykkesfonden.

Børneulykkesfonden står bag udvikling af læringsmaterialer til børn i dagtilbud og skoler i Danmark. Materialet udvikles i samarbejde med fagpersoner inden for de respektive læringsområder og det sikres, at materialet udarbejdes ud fra gældende målsætninger for læreplaner i dagtilbud og skole. Materialet sætter fokus på læring om sikkerhed, læring om børn i bevægelse m.v., men tager altid udgangspunkt i, at læringen sker gennem opgaver og lege.

Børnehuset har været med i brandprojekt og vi har været trafik betjente. I uge 20 var vi med i kids work, hvor vi gik hele 15,5 kilometer på 3 dage. Det lærte børnene om motion gennem leg og intensiv fokus på reglerne i trafikken.

A – Å Menu

Facebook

I børnehuset har vi en åben side som vi bruger til information omkring vores hus her er der kun billeder af de børn som må være på den åbne Facebook. Se it politik. Vi har en lukkede gruppe, hvor det kun er forældre som har deres børn i huset, der kan se, hvad der sker i løbet af dagen.

A – Å Menu

Fodtøj

Det er vigtigt at barnets fodtøj har den korrekte størrelse og passer til vejret og barnets aktivitetsniveau. Når det er vådt ude, og sjappet tager forældrene skoende af. Vi ønsker ikke at få gulvet griset til da har vi små børn som skal kunne komme rundt uden at blive våde og snavsende.

A – Å Menu

Forældre hjælp

Vi gør gerne brug af forældres kompetencer. På den måde kan vi spare på håndværker lønninger og få råd til flere varme hænder.

A – Å Menu

Fødselsdag

Børnenes fødselsdage bliver fejret efter nærmere aftale med forældrene i børnehaven, og så vidt muligt ved vores samlinger (kl.9.30-10.00-14-14.30). Det er altid hyggeligt og have lidt “guf” med og dele ud til vennerne – af hensyn til vores kostpolitik, er det en god ide at medbringe eksempelvis boller, pølsehorn, frugtspyd.

A – Å Menu

Husets rytme

Vi åbner i alrummet og de børn, som møder tidligt, er velkommen til at spise morgenmad. Efterhånden som flere medarbejdere møder på arbejde, åbner vi de øvrige stuer.

Vi holder samling på stuerne, i mindre grupper, fra kl. 9.00-9.30.

Fra kl. 9.30 – 11.00 laver vi planlagte aktiviteter.

Kl. 11.00 spiser vi frokost, også i mindre grupper.

Mellem kl. 12 og 14 sover de mindste børn, og de større børn leger enten på stuen eller på legepladsen

Tirsdage og torsdage hviler de 3-4 årige, her læser vi en historie og dem som må sove, sover en times tid og resten går med ind på stuen og leger.

Kl. 14,00 – 14,30 spiser hele børnehuset eftermiddagsmad.

Kl. 14,30 – 16,00 leger vi inde eller ude.

kl. 17.00 lukker vi børnehuset alle ugens dage

A – Å Menu

Hygiejne

Vi har i samarbejde med firmaet initial fået sat sæbe og håndsprit op i huset så børnehave børnene kan nå dem og spritte deres hænder af. Vi har meget fokus på renlighed, både i vuggestuen og børnehaven, da vi ved, at det kan mindske smitten i huset. Vi hjælper de mindste med at vaske hænder og viser især om vinteren, hvor vigtigt det er at tage skoende af. Børn og forældre skal om vinteren tage deres sko af inden de går rundt i huset.

A – Å Menu

Information

Vi informerer på vores tavler og igennem Facebook. Vores erfaring er at forældrene er meget glade for at kunne se, hvad vi laver i løbet af dagen. På den måde er det nemmere for vuggestue forældrene at tale med deres barn om, hvad der er sket i løbet af dagen. Vi sender nyhedsbreve ud til alle forældre en gang om måneden.

A – Å Menu

It politik

Vi har en it politik i huset. Her skal alle nye forældre krydse af om deres barn må figurere på de sociale medier.

A – Å Menu

Kostpolitik

Kostpolitik er forældres og institutions fælles ansvar og er udtryk for en bevidst holdning til, hvad vi putter i munden på børnene.
Vi er af den holdning, at vi skal spise alt med måde. Vi har ingen regler omkring kager og is da vi er meget få børn og endnu ikke har været udsat for, at det har taget overhånd med sødesager.

De fysiske og sociale rammer omkring måltiderne
Børnene spiser i deres aktivitetsgrupper og med egne voksne.
Der skal være en rolig og god stemning og en atmosfære, hvor alle har mulighed for at komme til orde. Børnene skal opleve måltiderne som hyggeligt samvær med de andre børn og voksne.

Principper for vores kost
Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger for kost til børn i daginstitutioner. Vores kost er mellem 80-100% økologisk. Vi tager hensyn til kulturelle og religiøse kostprincipper. Der er ingen fødevarer som vi ikke spiser.

Vi tager ikke hensyn til paleo principper, vegetarprincipper, veganerprincipper eller lign. Ved særlige hensyn pga. fødevare allergi skal der afleveres en lægeerklæring.

Slik og søde sager i Børnehuset
Slik er ikke noget børnene får i hverdagen det er kun til særlige højtider vi kan ende med at få en godte pose. Vi kan godt finde på at bage en kage eller en forældre bager en kage til os. Om sommeren kan vi være så heldige at få en is. Vi har forældre som spøger om de må komme med en is om eftermiddagen. Vi vil helst ikke lave for mange regler da vi mener en ordentlig dialog er meget bedre en alt for mange strikse regler.

A – Å Menu

Legeplads

Vi har en dejlig stor legeplads med kuperet terræn. Her er der mulighed for at lege vildelege og kører på løbecykler. Vi har et legetårn hvor de lidt større børn kan lege i fred og ro. Vi har gynger og en lille forhindrings bane som vi bruger når vi har fokus på krop og bevægelse. Vi har i samarbejde med Nordea fonden og forældrenes hjælp fået lavet en lille legeplads til de små vuggestue børn. Her har vi en lille sandkasse, gynger og et lille legehus.

A – Å Menu

Lukkedage

Vi har kun 5 lukkedage om året. Vi vil ikke have flere lukkedage og bestyrelsen bestemmer selv, hvor mange lukkedage vi skal have om året.

Lukkedage i 2016
D. 6/5
D. 27-28-29-30/12

A – Å Menu

Læreplaner 2016-2017

Vi arbejder i børnehuset ud fra den lovbestemte Læreplan, der skal sikre at børnene over tid tilbydes beskæftigelse og udvikling/læring indenfor følgende 6 temaer: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener, Kulturelle udtryksformer og værdier.

A – Å Menu

Madordning

Vi tilbyder et formiddagsmåltid, frokostmåltid og eftermiddagsmåltid hver dag. Vi har et godt samarbejde med madvognen som hverdag til frokost, kommer med økologisk mad til alle børnene. Så vidt muligt anvendes økologiske råvarer. Ugens menu kan ses på tavlen ved køkkenet. Der skal foreligge en lægeerklæring ved hensyn pga. fødevareallegi. Betaling for madordningen opkræves sammen med betaling for institutionspladsen. I efteråret 2015 blev det via afstemning i forældre gruppen bestemt at alle børn får et varmt måltid mad.

A – Å Menu

Mobning

Mobning er et gruppefænomen: Mobning foregår i og omkring et gruppefællesskab, hvor flere har mere eller mindre synlige roller. Udstødelseshandlingerne får en systematisk karakter Der er tale om et sæt store eller mindre handlinger, der i sin helhed signalerer: ”Du er ikke med her”.
Mobbeformerne kan være direkte og forfølgende eller være indirekte udelukkende: Mobning kan have mange udtryksformer og nogle kan være mere eller mindre synlige.
Mobning forudsætter en magtubalance: En magtubalance, hvor det er blevet socialt accepteret, at en eller flere er mindre værd end andre.
Mobningen foregår i en social sammenhæng, hvor barnet ikke kan trække sig fra: Det kan fx være i børnehaven, i skolen eller til fritidsaktiviteter.
Mobning kan være en måde at skabe et fællesskab på: …når det ikke lykkes at samles om de aktiviteter, der er planlagt. Derved ses mobning som en fællesskabskonstruktion og mobbeårsagen kan ikke tillægges det enkelte individ. Det betyder, at man for at forebygge mobning skal se på institutionen og skolens kultur.

Drilleri for sjov og drilleri for alvor
Begrebet mobning er et voksenbegreb og forhold til Fri for Mobberis målgruppe, de 3-8-årige, har vi omsat det til nogle begreber, de kan relatere til.
Derfor taler vi om “at drille for sjov” og “at drille for alvor”.
Når man driller hinanden for sjov, har vi det sjovt sammen og griner. Det er en måde at have positiv kontakt på og gør, at vi kommer tættere på hinanden – der sker en inkludering.
Hvis man driller for alvor, gør man hinanden kede af det og vi skubber hinanden væk – der sker en ekskludering.
Forebyggelsesstrategier
Den voksne taler med barnet om, hvad det er at være en god kammerat (en “ridder”) og definerer værdier som MOD, HANDLEKRAFT, TOLERANCE, RESPEKT og OMSORG. Man kan måske læse bøger, som indeholder forbilleder og historier, der beskriver disse værdier.
Den voksne bør fremhæve alle børns mange forskelligheder (alder, køn, evner, udseende, race, temperament etc.) på en kærlig og positiv måde, så barnet forstår at mangfoldighed og forskelle er godt, at alle har noget at være stolte af, og at der er plads til alle.
Den voksne må bestræbe sig på at være en brugbar rollemodel overfor barnet.
Børnemassage virker i høj grad forebyggende efter devisen: “den man rører ved, mobber man ikke”.

Forældrenes opbakning i arbejdet med at skabe et mobbefrit miljø er vigtig
gode tips til forældre, om hvad man kan gøre:
1. Giv dit barn opmuntring til at indgå legeaftaler på kryds og tværs i børnegruppen. Det er en god erfaring for dit barn at få mange forskellige oplevelser med mange forskellige børn.

2. Tal ikke dårligt om de andre børn i børnehaven – eller om deres forældre. Negative ord om dit barns kammerater forplanter sig let til modvilje mod bestemte børn. Positive attituder giver god respons.

3. Indfør social fødselsdagspolitik. Det gør “ondt” på det barn, der ikke inviteres med, hvis invitationer forbeholdes særligt udvalgte i gruppen. Inviter enten alle drenge eller alle piger eller hele gruppen/stuen.

4. Giv dit barn opmuntring til at forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv. Børn, der i “klemme” i børnegruppen, har brug for en håndsrækning fra et andet barn. Børn, der er gode til hjælpe, trøste og forsvare andre, “vokser” indeni.

5. Vær åben og positiv når andre forældre fortæller om deres børns problemer. Det er svært at stille sig op på et forældremøde og fortælle, at ens barn er alene og har brug for legeaftaler og venskaber. Det er lettere, hvis de andre forældre er positive og lyttende.

Der findes ikke onde børn, kun onde mønstre.

A – Å Menu

Morgenmad

Alle børn bliver tilbudt morgen mad i tidsrummet kl. 7 – 8.

Navn i tøjet

Ind imellem forsvinder tøj og fodtøj. Hjælp jer selv med at finde det igen ved at sætte tydeligt navn i barnets tøj og sko.

A – Å Menu

Naturens Dag

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. Hvert år har et tema – i 2015 var det “Naturen hvor du bor”. Temaet for 2016 bliver: “Natur uden alder”.

A – Å Menu

Samling

Ved samling kl. 9.00 begynder vi dagens planlagte aktiviteter. Vi taler med børnene om dagens program. Vi synger sange eller leger forskellige lege. Hvis barnet afleveres inden kl. 9.00 er det bedst for barnet at få sagt farvel til mor eller far i god tid inden samlingen begynder. Vi holder samling i vores grupper forskellige steder i huset. Vi spiser frugt og brød til samling.

A – Å Menu

Skiftetøj

Barnets kasse i garderoben er til ekstra undertøj, sokker, bukser og bluser.

A – Å Menu

Skoleforberedelse

Bamseskolen.
I kvistgård private børnehus vil vi arbejde dagligt, med at gøre børnene parate til de krav der stilles på deres næste stop, nemlig Sfo og skolen.
Vores skoleforberedende arbejde er delt over følgende områder:

  • Bamseskole
  • Fritidshjem og skolebesøg
  • Skoleparathedsundersøgelse
  • Overleveringssamtaler med pædagoger og lærere
  • Sprog vurdering af de 5½ årige.

Bamseskole.
For at forberede børnene på deres kommende skoleliv bliver børnene sammen med deres udvalgte bamse optaget i Bamseskolen. Bamsen begynder i skole i september og barnet følger med som bamseforældre og hjælper.
I bamseskolen introduceres børnene for alt det skolen byder på. Vi leger med bogstaver og regnestykker, men mest handler det om at øve sig i at samarbejde, at koncentrere sig om det, der foregår og om at sidde stille og lytte.
Bamserne bliver fotograferet, holder klassefest, tager på udflugter, kommer til skolelægen og tager på lejr tur uden bamseforældre. Bamserne undervises i idræt, billedkunst og natur og teknik.
Bamseforældrene kommer til skole-hjem samtaler og holder forældremøder.
Ved årets afslutning overrækkes bamseskolebevis til både bamse og bamseforældre.
Fokuspunkter i 2015-2016

Anerkendende relationer i samværet barn/ barn og voksen barn
Børnenes venskaber
Læringsstile, personalet søger viden om børnenes forskellige måder hvorpå de lærer og udvikler sig
Grønne spirer

Den daglige praksis er hele tiden rettet mod det enkelte barns udvikling og trivsel i fællesskabet i børnehaven.
Aktiviteter tilrettelægges så de passer til både det enkelte barn, mindre grupperinger eller hele gruppen i samlet flok. Der vil blive arbejdet i forhold til værdier og mål, med dokumentationsmodeller og evalueringsredskaber, hvilket giver en mere bevidst tilgang til den pædagogiske praksis, og større faglighed og faglig tilfredshed.

A – Å Menu

Snore

Snore i hætter og lignende skal fjernes fra barnets tøj pga. risiko for kvælning.

A – Å Menu

Solcreme

HUSK at smøre dit barn ind hjemmefra om morgenen i perioder med dejlig solskin og høj UV stråling. Institutionen smører barnet ind om eftermiddagen. Forældre tager solcreme med som vi lægger i en fælles kasse på den måde får børnene den solcreme på som forældre syntes er bedst til deres barn.

A – Å Menu

Sovebørn

Børnene sover ude året rundt – i krybbe eller barnevogn. En voksen står ved sovebørnene indtil alle er faldet i søvn – derefter overvåges de via babyalarm og jævnlige tilsyn, indtil de begynder at vågne igen. Børn over 2 år må i henhold til gældende lovgivning ikke sove med sele. Når barnet fylder 2 år vurderer vi, sammen med forældrene, om det er forsvarligt at lade barnet sove ude i krybbe uden sele. Det er muligt også at sove inden døre, hvis barnet er over 2 år.
Vi har et lille soverum hvor de 2-3 årige ligger og hviler eller sover.
Tirsdage og torsdage er hvile dage for de mindste i børnehaven, vi oplever en ro i de små kroppe når de kommer ind og hviler i løbet af ugen.

A – Å Menu

Stamkort

Ved indskrivningen i børnehaven noteres forældrenes kontaktoplysninger samt oplysninger om vaccinationer og lignende i barnets stamkort. HJÆLP TIL med at ajourføre dette.

A – Å Menu

Sygdom

Et sygt barn bør ikke være i børnehave. Forældrene kontaktes, hvis barnets almentilstand er dårlig.
SYGEPOLITIK.
Børns sundhed, sygdom og almen tilstand er et fælles ansvar mellem hjemmet og daginstitutionen. Dette fælles ansvar udøves i gensidig respekt for hjemmets og børnehusets holdninger og vilkår.
Udgangspunktet for børnehuset er, at det syge barns behov altid kommer i første række.
Børn skal ikke i institution når de er syge, det vil sige, når deres almene tilstand er dårlig.
Grundlaget for kontakt mellem personale og forældre er, at vi ønsker en åben og ærlig dialog om, hvad der er bedst for barnet.
Forældrene skal have tillid til, at personalet reagerer kompetent, når barnets almen tilstand ændres.

HVAD ER ALMEN TILSTAND?
I børnehusets sygdomspolitik har vi brugt betegnelsen “almen tilstand”. Ved almen tilstand forstår vi barnets fysiske og psykiske velbefindende i en helhed.
Det er denne helhed, der er omdrejningspunktet for personalets opmærksomhed og omsorg for barnet. Hvert barn har sin egen almene tilstand! Nogle børn er meget aktive, andre mere stille. Nogle børn spiser meget, andre spiser lidt.
Nogle børn er meget kælne, andre søger ikke så meget kropskontakt. Derfor lægger personalet vægt på, hvordan det enkelte barn opfører sig til daglig både fysisk og psykisk.
SÅDAN VURDERER VI BARNETS ALMENE TILSTAND
Når vi skal vurdere om et barn er for sygt til at være i institutionen, er det barnets almene tilstand, der er grundlaget for vurderingen. Der er mange variationsmuligheder indenfor det normale, som der ikke er grund til at være bekymret over. De ændringer i den almene tilstand, som vi lægger vægt på, kan være én eller flere af følgende årsager:
barnet vil ikke være sammen med andre børn
barnet kræver en voksen for sig selv
barnet ændrer sine spisevaner
barnet opfører sig mere passivt end normalt
barnet har feber
barnet er pivset, ulykkelig eller på anden måde ude af psykisk balance
barnet kan ikke følge den daglige rytme som f.eks. at komme ud på legepladsen (her ser vi bort fra kroniske sygdomme)
barnet har konstant løbende næse og kraftigt udflåd fra ørene, eller barnet har snot løbende ud af næsen umiddelbart efter, at man lige har tørret den (her ser vi bort fra allergikere)
Feber er kun én blandt flere årsager, personalet og forældrene skal vurdere, når det skal afgøres, om barnet kan komme i institution eller skal hentes hjem fra institutionen, og specielt for vuggestuebørn er feber en usikker faktor. Børns temperaturregulering er ikke fuldtudviklet før ved 3 til 4 års alderen, og mindre børns temperatur kan derfor svinge meget, uden at det behøver være et tegn på sygdom. Derfor er det godt at have flere forhold at vurdere ud fra.
Barnets psykiske velbefindende er således også en faktor, der indgår i vurderingen af den almene tilstand. Et utrygt og ulykkeligt barn har ikke nødvendigvis feber, men kan have et stort behov for mor eller far.

HENSYNET TIL ANDRE BØRN OG PERSONALE
Ved vurderingen af om barnet er for sygt til at være i institutionen indgår også hensynet til:
smittefare over for andre børn og personale
stressniveauet i institutionen – dagligdagen i børnehaven kan godt være stressende, hvis man ikke er helt rask
at alle børn i institutionen – også de raske – har krav på personalets omsorg. Hvis et sygt barn kræver megen ekstra omsorg, bliver der mindre tid til de andre børn.

A – Å Menu

Tur ud af huset

Vi tager gerne på ture ud af huset. Verden er stor og dejlig og det vil vi gerne vise børnene. Vi meddeler på tavlen gerne dagen før vi tager på en planlagt tur. Vi kan også godt i det gode vejr finde på at tage på en spontan tur. Hvis du vil sikre, at dit barn kommer med på ture, så kom ved 9.00 tiden.

A – Å Menu

Åbningstider

Dagligt fra kl. 6.30 til kl. 17.00.

A – Å Menu

Årsplan

I starten af det nye år får alle forældre en årskalender. Her kan forældrene se, husets planlagte aktiviteter og projekter.

Forældre kalender 2017

Årsplan for året 2017.

Sommerfest: Lørdag d. 26. August  15.00-19.00

Forældremøder: d. 4. maj 19.00-21.00/d. 2. november 19.00-21.00

Projekter: cirkus projekt maj og juni vi holder opvisning torsdag d. 22 juni om eftermiddagen.

Juletræsfest: d. 8. december

Personaledag: Vi har lukket fredag d. 24 februar da hele personale gruppen skal på første/brand kursus.