Pædagogik

Kvistgårds Private Børnehus

Kvistgård Private Børnehus

Værdigrundlag

For os er det en værdi, at børnene har mulighed for at være i dialog med de voksne i børnehaven, at de voksne er tryghedsskabende, og at de optræder som fortrolige.

For os er det værdifuldt, at børn har mulighed for at være stille, at børn har mulighrd for at tænke egne tanker i ro og fred, og at kunne læse i en bog, uden at blive forstyrret.

Det er også en værdi for os, at børnene får mulighed for at løbe stærkt, råbe højt, prøve kræfter i slåskamp, bygge huler og klatre i træer.

Det er en værdi for os, at der er de stille børn og de aktive børn i børnehaven.

Det er vores måde at tale og handle på der i verden bidrager til at konstruere vores sociale virkelighed, på særlige måder der også understøtter eller udfordre givne sociale relationer vores måder at tale om og med andre mennesker samt vores måde at handle på har derfor altid sociale konsekvenser.
Relationer i organisationer: Gitte Haslebo.