Bamseskolen

Bamseskolen

I Kvistgård Private Børnehus vil vi arbejde dagligt med at gøre børnene parate til de krav der stilles på deres næste stop, nemlig Sfo og skolen.

Vores skoleforberedende arbejde er delt over forskellige områder:

  • Bamseskole
  • Sfo og skolebesøg
  • Skoleparathedsundersøgelse
  • Overleveringssamtaler med pædagoger og lærere
  • Sprog vurdering af de 5 årige

Bamseskolen i PDF: [Bamseskolen]


Bamseskolen begynder i september

For at forberede børnene på deres kommende skoleliv bliver børnene sammen med deres udvalgte bamse optaget i Bamseskolen.

Ingrid bamseinspektøren kommer første onsdag i september og skriver bamserne op i bamseskolen.

Bamsen begynder i skole i september og barnet følger med som bamseforældre og hjælper.

Det er vigtigt at slå fast. vi leger skole, det skal være sjovt men samtidig udfordrende at komme i bamseskolen.

I bamseskolen introduceres børnene for alt det skolen byder på. Vi leger med bogstaver og tal, men mest handler det om at øve sig i at samarbejde, at koncentrere sig om det, der foregår og om at sidde stille og lytte.


Bamseforældre holder forældremøder

Bamserne bliver fotograferet, holder klassefest, tager på udflugt, kommer til skolelægen og tager på lejrtur uden bamseforældre. Bamserne indervises i idræt, billedkunst, natur og teknik.

Bamseforældre kommer til skole-hjem samtaler og holder forældremøder. Ved årets afslutning overrækkes bamseskolebevis til både bamse og bamseforældre.

Vi slutter bamseskolen af sidst i april med en overraskelses tur og overnatning i Børnehuset.

Hits: 62