Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Forældre samarbejde

Alle børn trives bedst når de oplever samhørighed imellem deres voksne og deres forældre. Vi prioriterer og værdsætter et tæt og engageret forældresamarbejde.


Samtaler om barnets udvikling

Der vil blive afholdt forældresamtaler om barnets udvikling og trivsel i institutionen efter behov. I forældre er altid velkommen at spørge os til råds når i oplever en udvikling hos børnene som kan være svær.


Institutionen er for hele familien

Til foråret har vi en arbejdsdag. Her hjælper forældrene med til at gøre huset forårs klar.

Vi har et meget tæt forældre samarbejde. Vi ved at børnene får en meget bedre hverdag, hvis dialogen imellem personalet og forældrene fungere.


Børnenes trivsel og udvikling

Vi skaber sammen de gode rammer, får hverdagen til at fungere, og det er børnenes trivsel og udvikling, der er vores fælles fokus. Den fælles relation er præget af tillid, venlighed, ærlighed og respekt. Vi er lydhøre overfor forældrenes ønsker, behov og forventninger. Og inden for vores rammer, så vidt muligt efterleve dette.


Forældremøder

Der bliver årligt holdt to forældremøder, om efteråret er der valg til bestyrelsen.

Hits: 109