IT-politik

IT-politik

Hvem er vi

https://kvistgaardbornehus.dk

Hvilke personlige data indsamler vi, når du bruger vores indskrivningsformular på Børnehuset hjemmeside?

Vi indsamler dine personlige data, når du skriver dit barn op hos os. Det drejer sig om barnets navn,  fødselsdag og adresse. Forældrenes navne, telefonnumre og mail-adresser.

Oplysningerne indsamles, for at vi kan skabe kontakt til jer, når vi skal tilbyde plads i kvistgård børnehus

Oplysninger opbevares i papirkopi i aflåst skab i kvistgård Børnehus

Vi gemmer disse data, så længe dit barn står på vores venteliste. Du kan til enhver tid få slettet dit barn på ventelisten ved at henvende dig til kvistgård Børnehus på mail: leder@kvistgaardbornehus.dk TLF 8887 6970

Alle oplysninger slettes automatisk 1. maj i det år barnet bliver 6 år.

Hvilke personlige data opbevarer vi, når dit barn går i Kvistgård børnehus

Stamkort

Hvert barn har et stamkort. Stamkortet opbevares i aflåst skab. Det indeholder barnets og forældrenes kontaktoplysninger, oplysninger om evt. sygdomme, samt oplysninger om, hvem som må hente barnet. Derudover fremgår det om forældrene har givet tilladelse til nedenstående:

Fotografering f.eks. til hjemmeside.

Barnet må deltage i badning.

Barnet må gå alene hjem.

Køre i privat bil.

Indkrydsningliste

I børnehuset har hver stuen en liste med børnenes fornavne. Listen bruges til at notere, om børnene er mødt ind og hvornår de går.

Børnelister

Hver måned udfylder Kvistgård børnehus leder en børneliste med børnenes navn, adresse, cpr. nr samt mors navn. Børnelisten sendes via sikker mail til den betalende kommune og Danske Daginstitutioner, som varetager opkrævning af forældrebetalingen.

Restancelister

Såfremt forældrene ikke har betalt rettidigt, modtager vi en restanceliste fra Danske Daginstitutioner. Listen indeholder forældrenes personlige oplysninger.

Adresseliste

Vi sender flere gange årligt en oversigt med børnenes kontaktoplysninger ud til forældregruppen. Formålet med denne oversigt er, at forældrene kan kontakte hinanden med henblik på legeaftaler.

Oversigten indeholder:

Barnets navn, adresse og fødselsdag. Forældrenes navn, telefonnumre og mailadresser.

Barnets oplysninger kommer kun med i oversigten, såfremt forældrene har givet tilladelse til det, når barnet begynder i børnehuset.

Foto.

Børnene fotograferes kun, hvis forældrene har givet tilladelse til det. Billederne er primært til internt brug og offentliggøres kun på hjemmesiden med forældrenes tilladelse.

Børnehuset har en LUKKEDE FACEBOOK GRUPPE. Som forældre skal I give tilladelse til om vi må tage billeder af jeres barn og lægge det op på vores lukkede Facebook.

Video.

Videooptagelser er primært til internt brug og offentliggøres kun efter skriftlig tilladelse fra forældrene

Tværfagligt samarbejde.

Når vi samarbejder med kommunens øvrige dagtilbud, skoler eller PPR, deles personfølsomme oplysninger med samarbejdsparterne. Forældrene bliver altid informeret om, hvilke oplysninger vi giver videre.

Sprogvurderinger.

Resultatet af børnenes sprogvurderinger deles kun ekstern, hvis forældrene har givet skriftligt tilladelse til det.

Oprydning i data

Når dit barn stopper i børnehuset gemmes jeres kontaktoplysninger, indtil vi har afholdt re-union i oktober samme år. Alle øvrige oplysninger slettes, når barnet stopper.

Ansøgning til ledige stillinger

Hvis du sender en ansøgning til os, bliver ansøgning og bilag opbevaret, indtil den pågældende stilling er besat. Derefter slettes den.

Hvis vi er interesseret i at gemme uopfordrede ansøgninger, vil vi bede om tilladelse til at opbevare dine kontaktoplysninger.

Øvrige ansøgninger gemmes ikke.

 

 

 

Hits: 25