Pædagogikken

Pædagogikken

Pædagogikken i Kvistgård børnehus er anerkendende. Børnene får en positiv oplevelse og erfaring af sig selv. Børnene styrkes i at være selvstændige, sociale og de oplever forskelligheden som en styrke. Samtidigt udvikler vi børnene til aktivt og positivt, at kunne indgå i sociale gruppesammenhænge.


Værdigrundlag i kvistgård børnehus

For os er det en værdi, at børnene har mulighed for at være i dialog med de voksne. Voksne som er tryghedsskabende, og de optræder som fortrolige.

For os er det værdifuldt, at børn har mulighed for at være stille, at børn har mulighed for at tænke egne tanker i ro og fred, og at kunne læse i en bog, uden at blive forstyrret.

Det er også en værdi for os, at børnene får mulighed for at løbe stærkt, råbe højt, prøve kræfter i slåskamp, bygge huler og klatre i træer.

Det er en værdi for os, at der er de stille børn og de aktive børn i børnehaven.

Billedresultat for pippi citat

 


Aktivt børnehus

Vi ønsker at skabe et aktivt børnehus, hvor forskellige aktiviteter og gøremål styrker fællesskabet, udvikler gode relationer og giver gode oplevelser. Aktiviteterne kan være planlagte eller spontant og være inspireret af både børn og voksne.


Dialog og åbenhed

Vi bestræber os på at dialogen med både børn, forældre og medarbejder er præget af ligeværdighed. Det vil sige, at dialogen indeholder gensidig respekt, en åbenhed for at stræbe sig på at forstå den anden parts oplevelser og synspunkter. Når det lykkes, bliver dialogen præget af større åbenhed, nysgerrighed og fælles læring.


Samspil med barnet

Vi udvikles i samspil med andre, og således er det sociale fællesskab en forudsætning for personlig udvikling. Alle har ret til at blive mødt med ligeværdighed og respekt for hinandens personlige behov. Dette indebærer at pædagogerne kan indleve sig i barnet, have fokuseret opmærksomhed, lytte, have velvillig fortolkning, tolerance, kan lade sig påvirke, lade sig afbryde, altid tjekke op på om han/hun har forstået budskabet fra barnet.

Hits: 125