Bestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat af et flertal af forældre, så gennem bestyrelse-repræsentanterne, har forældrene den optimale indflydelse.
Der bliver årligt holdt to forældremøder, om efteråret er der valg til bestyrelsen

Leder

  • Camilla Klingenberg

Formand

  • Lonnie Corell: Mor til sander i børnehaven.

Næstformand

  • Peter: Far til Aksel i mellemgruppen

Medlem

  • Katrine: Mor til William N i børnehaven
  • Hanne: Mor til Philip i børnehaven

Suppleant

  • Maria: mor til Emma i børnehaven.
  • Malou: Mor til Lucca og Caia

Hits: 58