Tilsynsrapport

Kvistgaardbørnehus skal, som privat daginstitution, også opfylde de krav, som stilles i dagtilbuds loven. Det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for at føre tilsyn og sikre, at vi efterlever de mål og rammer, som formuleres i loven.

Det er Helsingørs Kommunes pædagogiske konsulenter, som varetager tilsynet. Der foretages både anmeldt og uanmeldt tilsyn.

Tilsynsrapporten kan ses her:

Kvistgaard Børnehus Tilsynsrapport

Hits: 2