Mobning

Drilleri for sjov og drilleri for alvor.

 • Begrebet mobning er et voksenbegreb og forhold til Fri for Mobberis målgruppe, de 3-8-årige, har vi omsat det til nogle begreber, de kan relatere til. Derfor taler vi om “at drille for sjov” og “at drille for alvor”.
 • Når man driller hinanden for sjov, har vi det sjovt sammen og griner. Det er en måde at have positiv kontakt på og gør, at vi kommer tættere på hinanden – der sker en inkludering.
 • Hvis man driller for alvor, gør man hinanden kede af det og vi skubber hinanden væk – der sker en ekskludering.

Forebyggelsesstrategier.

 • Den voksne taler med barnet om, hvad det er at være en god kammerat og definerer værdier som MOD, HANDLEKRAFT, TOLERANCE, RESPEKT og OMSORG.
 • Man kan måske læse bøger, som indeholder forbilleder og historier, der beskriver disse værdier.
 • Den voksne bør fremhæve alle børns mange forskelligheder (alder, køn, evner, udseende, race, temperament etc.) på en kærlig og positiv måde, så barnet forstår at mangfoldighed og forskelle er godt, at alle har noget at være stolte af, og at der er plads til alle.
 • Den voksne må bestræbe sig på at være en brugbar rollemodel overfor barnet.
 • Børnemassage virker i høj grad forebyggende efter devisen: “den man rører ved, mobber man ikke”.
 • Forældrenes opbakning i arbejdet med at skabe et mobbefrit miljø er vigtig

Gode tips til forældre, om hvad man kan gøre.

 1.  Giv dit barn opmuntring til at indgå legeaftaler på kryds og tværs i børnegruppen. Det er en god erfaring for dit barn at få mange forskellige oplevelser med mange forskellige børn.
 2. Tal ikke dårligt om de andre børn i børnehaven – eller om deres forældre. Negative ord om dit barns kammerater forplanter sig let til modvilje mod bestemte børn. Positive attituder giver god respons.
 3. Indfør social fødselsdagspolitik. Det gør “ondt” på det barn, der ikke inviteres med, hvis invitationer forbeholdes særligt udvalgte i gruppen. Inviter enten alle drenge eller alle piger eller hele gruppen/stuen.
 4. Giv dit barn opmuntring til at forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv. Børn, der i “klemme” i børnegruppen, har brug for en håndsrækning fra et andet barn. Børn, der er gode til hjælpe, trøste og forsvare andre, “vokser” indeni.
 5. Vær åben og positiv når andre forældre fortæller om deres børns problemer. Det er svært at stille sig op på et forældremøde og fortælle, at ens barn er alene og har brug for legeaftaler og venskaber. Det er lettere, hvis de andre forældre er positive og lyttende.

Der findes ikke onde børn, kun onde mønstre.